//

Vekalet

Kat Malikleri Kurulu Toplantısında oy verme hakkı Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesine göre düzenlenmektedir. Maddenin son fıkrasına göre; toplantıda vekaleten temsil edilmek mümkündür.

Kat maliklerinden biri, kendi oyunun dışındaki oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının % 5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (KMK. md:16)

Vekâletle oya katılan, başka bir vekaleti kullanamaz.

Vekilin Kat Maliki olması gerekmediği gibi, Kat malikinin yakını olması da gerekmez. Bu sebeple kiracılar da mal sahibinden vekalet alarak vekil olarak toplantıya katılabilirler.

DMCA.com
Bu içerik Dijital Bin Yıl Yasası çerçevesinde DMCA.com tarafından koruma altına alınmıştır. İçeriğin kaynak gösterilmeden web sitenizde yayımlanması suçtur.
Yayımlandığı taktirde web sitenizin Google 'dan çıkarılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz.


TASARIMSTUDIO Web Tasarım ve İnternet Danışmanlık Hizmetleri