//

Binaya Müdahale eden (balkon kapatan) daireye dava
……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : (Adı soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat malikinin Adı-Soyadı,Adresi)
KONUSU : Kat Maliki bulunan davalı kat maliklerinin olurunu almadan
bağımsız bölümünün balkonunu genişletmiş bulunmaktadır. yapılan bu müdahalenin önlenerek eski haline dönüştürülmesi talep edilmektedir.binayamudahale
OLAY : ……………ili…………..ilçesi ………….. mahallesi…………..
caddesi ……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı numaralı,
apartmanın paydaşlarındanım. Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak
Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülerek kat mülkiyeti Kanununun 19.maddesine muhalefet edilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu bağımsız bölümün Eski haline getirilmesi için dava açılmış bulunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.19,33 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak
Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülmesi nedeniyle bu müdahalenin önlenmesi,
söz konusu balkonun eski haline getirilmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya
ödettirilmesini arz ve talep ederim.
(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

DMCA.com
Bu içerik Dijital Bin Yıl Yasası çerçevesinde DMCA.com tarafından koruma altına alınmıştır. İçeriğin kaynak gösterilmeden web sitenizde yayımlanması suçtur.
Yayımlandığı taktirde web sitenizin Google 'dan çıkarılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz.


TASARIMSTUDIO Web Tasarım ve İnternet Danışmanlık Hizmetleri