//

Neden Konsept ?

Kendi içimizde farklı ihtisasları entegre ederek optimum maliyetlerle, artı katma değer sağlayan bir firmayız.

Bu ihtisasları içeren birimlerin başarısı ana faaliyetlere direkt veya dolaylı şekilde sağladığı artı katma değerleri sürekli ölçmekte ve yönetiminize aylık raporlar halinde sunulmaktadır. Bu çalışmalar genel giderlerin düşürülmesi , karlılığa geçiş gibi finansal boyutlarda da kendini göstermektedir.

Neden Konsept ? sorusuna şöyle yanıtlar veriyoruz.

Genel giderlerde tasarruf sağlanması,verilen hizmetlerin beklentilerinize yakın olmasının temini

Eldeki kaynakların profesyonel ve bilirkişiler tarafından kullanılması ve yönetilmesi

Tüm servis hizmetlerinin tek elden koordine edilerek profesyonelce yönetilmesi,

Servis sağlayıcı firmaların profesyonel bir optikle incelenmesi ve kıyaslama tabloları oluşturularak en uygun firmanın seçimi

Servis sağlayacak firmalar ile adınıza sözleşme yapılması ve hizmetin sözleşmeye göre yönetilmesi

Servis sağlayıcı firmaların performanslarının denetimi ve periyodik olarak sizlere raporlanması

Yaptığımız yönetim işinde muhasebe çalışmalarının hatasız yapılması ve her zaman denetiminize hazır tutulması

Geçmiş çalışmaların ve bilgilerin disiplin çerçevesinde kayıt altına alınması

Tarihsel veriler ışığında ileriyi görerek çalışmalar yapılabilmesi, geleceğe yönelik planların paylaşımı

Gündelik acil ve planlanmış işlerin verimliliğinin arttırılması

Binanızda olası gelir getirici faaliyetlerin yönetiminize sunulması ve bütçenize katkı sağlanması

Binanıza servis sağlayıcı firma personelinin optimum seviyelerde kadroların kurulması

Takım çalışması içinde, bilgiyi paylaşan ve değerlendiren dinamik bir sistem kurulması,

Çalışanlarda yaratılacak sorumluluk, ciddiyet ve performansa ulaşma isteği ile kendilerini geliştirmelerinin teşvik edilmesi,

Düzenleyeceğiniz toplantılarınızda karar vermenize yardımcı olacak doğru, ölçülebilir, sınıflandırılmış bilgiler sayesinde, problemlere direkt odaklanmış çözümler geliştirilmesi,

Standart toplantılar ile karar alma süreçlerinde tasarruf ve etkinlik elde edilmesi,

ve daha birçok yapılacak işler için KONSEPT YÖNETİM i seçin Saygılarımızla

“Mutlu yaşam için farklı yönetim”

DMCA.com
Bu içerik Dijital Bin Yıl Yasası çerçevesinde DMCA.com tarafından koruma altına alınmıştır. İçeriğin kaynak gösterilmeden web sitenizde yayımlanması suçtur.
Yayımlandığı taktirde web sitenizin Google 'dan çıkarılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz.


TASARIMSTUDIO Web Tasarım ve İnternet Danışmanlık Hizmetleri