//

Bütçe Yönetimi

Kat Mülkiyet Kanununa göre Yönetim Kurulunun yıl içinde uygulayacağı bütçe çalışmasının Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde maliklere tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur.

Bütçenin malikler yararına kullanılması, tüm gelir ve giderlerin belgelenerek dosyalanması ve her daim denetime açık olması esastır..

  • & KMK’ya göre Site İşletme Bütçesi’nin hazırlanması
  • & İşletme Projesi’nde belirtilen avans ve aidatların takibi, tahsilâtı ve site yönetim programına işlenmesi
  • & Site yönetimi ve üçüncü şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması ve site yönetim programına işlenmesi
  • & Site personelinin tüm yasal işlemlerinin takibi ve ücretlerinin ödenmesi
  • & Site gelir ve giderlerinin muhasebesinin yapılması ve site programına işlenerek dosyalanması
  • & Aylık olarak borç-alacak çizelgelerinin blok duyuru panolarında duyurulması
  • & 3 aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve kat malikleri ile Denetim Kurulu’na sunulması
  • & Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması                                                                                                          Konsept Proje Yönetim eğer isterseniz;                                                                                                                                                                        Binanızda sadece mali muhasebe performansı göstererek defterlerinizi tutar, aidatlarınızı tahsil eder,

DMCA.com
Bu içerik Dijital Bin Yıl Yasası çerçevesinde DMCA.com tarafından koruma altına alınmıştır. İçeriğin kaynak gösterilmeden web sitenizde yayımlanması suçtur.
Yayımlandığı taktirde web sitenizin Google 'dan çıkarılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz.


TASARIMSTUDIO Web Tasarım ve İnternet Danışmanlık Hizmetleri